نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

تقویت هوش هیجانی در 99 روز - مقدمه‌ای بر تقویت هوش هیجانی

روانشناسی

میترا فری نژاد فتحی

40 %

Becoming

روانشناسی

Michelle Obama

هوش هیجانی و مدیریت خود

روانشناسی

دکتر سید کامران علوی

Brave new World

روانشناسی

Aldous Huxley

20 %

Enhance Your Emotional Intelligence in 99 Days An Introduction to EI Enhancement

روانشناسی

میترا فری نژاد فتحی

30 %

he Rules of Love: A Personal Code for Happier, More Fulfilling Relationships

روانشناسی

Richard Templar