نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

40 %

Phonetique essentielle du français niv. A1 A2 + CD 100% FLE

آموزش تلفظ فرانسه

Kamoun Chanèze

A1 | A2
40 %

Phonetique essentielle du français niv. B1/B2 + CD 100% FLE

آموزش تلفظ فرانسه

Kamoun Chanèze

B1 | B2
40 %

Les 500 Exercices de phonétique A1/A2 - Livre + corrigés intégrés + CD audio MP3

آموزش تلفظ فرانسه

dominique abry

سیاه و سفید
A1|A2
40 %

Phonetique en dialogues - debutant + CD

آموزش تلفظ فرانسه

Sandrine Wachs

40 %

Phonetique progressive - intermediaire + CD - 2eme edition

آموزش تلفظ فرانسه

Annie-Claude Motron

40 %