نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

آیین نگارش فرانسه

کتابهای دانشگاهی

مهوش قویمی ، ژیلبرت فاطمی

اشتباهات فارسی‌زبانان در یادگیری نظام آوایی زبان فرانسه و راههای تصحیح آنها

کتابهای دانشگاهی

سیمین‌دخت جهان‌پناه

تئاتر در فرانسه

کتابهای دانشگاهی

مهوش قویمی

ترجمه متون اسلامی فرانسه-فارسی، فارسی-فرانسه

کتابهای دانشگاهی

عاطفه نوارچی، لادن معتمدی

داستانهای عامیانه‌ی ایرانی

کتابهای دانشگاهی

آنماری موثقی

زبانشناسی فرانسه

کتابهای دانشگاهی

گیتی دیهیم

قرائت متون فرانسه

کتابهای دانشگاهی

گلناز رعدی آذرخشی

متون اسلامی به زبان فرانسوی

کتابهای دانشگاهی

عاطفه نوارچی، لادن معتمدی