نتیجه جستجو
موجودی دارها

قیمت (تومان)

40 %

Introduction a la traductologie 2nd edition

مهارت ترجمه

Mathieu Guidère

Le double en traduction ou l impossible entre deux 1

مهارت ترجمه

michael mariaule

Le double en traduction ou l impossible entre deux 2

مهارت ترجمه

michael mariaule

Problematiques de la traduction

مهارت ترجمه

Katharina Reiss

آموزش ترجمه

مهارت ترجمه

حسن هاشمی میناباد

Amanera de ensayo

مهارت ترجمه

susan schaffer

El libro de los abrazos

مهارت ترجمه

eduardo galeano