کتاب Cambridge IGCSE® French Student Book Second Edition

کتاب Cambridge IGCSE® French Student Book Second Edition

…Book Second Edition نوشته‌ی Jayn Witt است. این کتاب در دسته کتابهای زبان فرانسه با موضوع آزمون‌ها قرار دارد. نام مجموعه این کتاب IGCSE است. این کتاب توسط انتشارات hodder…

کتاب How to Prepare for IELTS

کتاب How to Prepare for IELTS

Witt است. این کتاب در دسته کتابهای زبان انگليسی با موضوع آزمون‌ها قرار دارد. نام مجموعه این کتاب IELTS است. این کتاب توسط انتشارات british council به چاپ رسیده است. مروری…

کتاب Behold the Dreamers - Full Text

کتاب Behold the Dreamers – Full Text

…to make us genuinely content, and how long is too long to live with our dreams deferred.”–O: The Oprah Magazine ” A] beautiful, empathetic novel.”–The Boston Globe “A witty, compassionate,…